Mobiltelefonen funkar i stort sett överallt, i Sunderbans kan mobiltäckningen var undermålig. Det är ganska dyrt att ringa till Sverige, så använd hotellens eller restaurangernas WIFI och ring via Messenger eller FaceTime etc.